ИСТОЧНА ИЛИЏА- Желите да градите кућу у Источној Илиџи? Искористите погодности које Општина нуди!

1282

Код изградње индивидуалних стамбених и индивидалних стамбено-пословних објеката инвеститору се умањује плаћање накнаде за уређење градског грађавинског земљишта и ренте само за стамбени простор и то:

а) породицама погинулих бораца и породица цивилних жртава рата умањује се плаћање за уређење и ренту 80%;

б) инвалидима рата 1 и 2 категорије умањује се плаћање накнаде за уређење и ренту 60%;

в) инвалидима свих осталих категорија умањује се плаћање накнаде за уређење и ренту 30%;

г) учесницима рата умањује се плаћање за уређење и ренту 10%;

д) брачним паровима до 35 година старости (или једно од супружника до 35 година старости) умањује се плаћање накнаде за уређење и ренту до 90% за површину до 150м2 стамбеног простора, ако немају другу стамбену јединицу на општини, односно нису ријешили стамбено питање.

ђ) брачним паровима преко 35 година старости умањује се плаћање за уређење и ренту до 50% за површину до 150м2, стамбеног простора, ако немају другу стамбену јединицу на опстини, односно нису ријешили стамбено питање.

У колико инвеститор има више основа за попуст у плаћању ослобађа се по једном основу који је најповољнији за инвеститора.

Уколико инвеститор изврши промјену намјене из стамбеног у пословни простор, накнаду за уређење и накнаду за ренту плаћаће у пуном износу, односно у складу са Одлуком.

 

/istocnailidza.net/