ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО- Грађани који су допутовали у протеклих 14 дана да се јаве на дежурне телефоне

2915

Начелник општине Источно Ново Сарајево, Љубиша Ћосић доноси:

                                                  НАРЕДБУ

у циљу даљег праћења ситуације и предузимања мјера ради спречавања и откривања евентуалних случајева болести изазване корона вирусом (COVID-19), те заштите и спасавања становништва:

– Налаже се грађанима општине Источно Ново Сарајево, који су у посљедњих 14 дана путовали у иностранство, да се искључиво телефонским путем јаве у ЈЗУ „Дом здравља“ Источно Сарајево на бројеве телефона: 057/340-782 (број хитне службе), 065/050-548 и 065/385-834 који су доступни 24 часа, на основу чега ће им бити уручено рјешење о изолација. Након јављања на неки од наведених контаката, медицинско особље ће их упознати са даљом процедуром.

– Грађани који познају особе које су у посљедњих 14 дана дошли из иностранства, а нису се пријавиле у ЈЗУ „Дом здравља“ Источно Сарајево да обавијесте Хигијенско-епидемиолошку службу (ХЕС) на бројеве телефона: 065/050-548 и 065/385-834, који су доступни 24 часа.

Непридржавање изречене мјере подлијеже изрицању новчане казне у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17).

Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у службеним новинама Града Источно Сарајево.

 

/општина Источно Ново Сарајево/