ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО- Оглас о излагању на јавни увид података о непокретностима и утврђивању права на непокретностима за катастарску општину Лукавица

1489

Комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима, именована рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове објављује: Оглас о излагању на јавни увид података о непокретностима и утврђивању права на непокретностима у општини Источно Ново Сарајево за катастарску општину Лукавица, који можете погледати овдје.