ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УСКЛАЂИВАЊА РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА

729

Обавјештавамо превознике који обављају линијски превоз лица подручја града Источно Сарајево да је покренут поступак усклађивања редова вожње аутобуских линија града Источно Сарајево за 2022/2023. годину.

У поступку усклађивања редова вожње аутобуских линија на подручју града Источно Сарајево могу учествовати сви заинтересовани превозници града Источно Сарајево који имају одговарајуће важеће лиценце  за обављање јавног линијског превоза лица.

За превознике који први пут учествују у процесу усклађивања, као и превознике који су извршили измјене у регистру, потребно је доставити по  један  примјерак овјерене копије регистрације предузећа, односно, за самосталног привредника овјерена рјешења за рад издата од надлежног органа јединице локалне самоуправе из састава града Источно Сарајево.

Документацију је потребно доставити Одјељењу за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове у Градској управи Источно Сарајево најкасније до 25. 4. 2022. године.

О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија подручја града Источно Сарајево за регистрациони период  2022/2023. годину можете погледати ОВДЈЕ.