ПОЗИВ ВЛАСНИЦИМА АПАРТМАНА И КУЋА ЗА ОДМОР КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА ДА РЕГИСТРУЈУ ДЈЕЛАТНОСТ

1480

Градска управа Источно Сарајево позива власнике кућа за одмор, апартмана („стан на дан“) и соба за изнајмљивање да, с циљем легалног обављања дјелатности, у наредном периоду изврше регистрацију и категоризацију објеката, уколико то нису до сада обавили или је категоризација истекла.

Да бисмо избјегли примјену репресивних казнених мјера, позивамо лица која, у оквиру непокретности чији су власници, пружају услуге смјештаја (куће за одмор, апартмани-стан на дан, собе), да поднесу захтјев за одређивање категорије куће за одмор, апартмана или собе у оквиру стамбеног објекта чија је намјена издавање.

Физичка лица која пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману (стан на дан)  и соби за изнајмљивање дужна су да плаћају годишњи паушални износ боравишне таксе у износу од по 30КМ за сваки кревет (лежај) у објекту у којем се пружају услуге смјештаја, уплатом на рачун јавних прихода Републике Српске.

Сходно Закону о угоститељству Републике Српске, члан 49, и Одлуци о категоризацији угоститељских објеката на подручју града Источно Сарајево, члан 34, новчаном казном до 2.000 КМ може бити кажњено физичко лице које пружа услуге смјештаја, а да претходно није извршило категоризацију предметне непокретности.

Подсјећамо да рјешење о категоризацији важи четири године и да се, након истека тог периода, мора обновити.

Физичка лица која пружају услуге смјештаја детаљније информације могу добити на писарници Градске управе Источно Сарајево (Источно Ново Сарајево , ул. Стефана Немање бр. 14) или у Туристичкој организацији града Источно Сарајево (ул. Стјепана Лучића, Пале), гдје могу преузети и образац захтјева за категоризацију.