ЋОСИЋ И МАРКОВИЋ ПОТПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

514

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и декан Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву Горан Марковић потписали су  данас  Меморандум о разумијевању и сарадњи, којим су превиђене активности образовног, стручног и истраживачког карактера, као и заједнички допринос развоју града.

Меморандумом је предвиђено организовање студентске праксе за студенте овог факултета у Градској управи и другим институцијама Града, те организовање округлих столова и конференција посвећених унапређењу организације и функционисања система локалне самоуправе, правног система и високошколског образовања.

Меморандум предвиђа спровођење заједничких активности у области унапређења нормативне дјелатности и остваривања надлежности Града, као и допринос Факултета развоју Града, тако што ће се Факултет старати да његови наставници и сарадници, у складу са важећим прописима и праксом, допринесу анализи важећих и изради нових правних аката.

Потписници су се усагласили о заједничком ангажману на унапређењу стручних знања и вјештина запослених у Градској управи Источног Сарајева и другим институцијама града, јавним установама и јавним предузећима на подручју града, организовању семинара и других активности образовног карактера, уз примарно учешће наставника и сарадника овог Факултета, као и других предавача.

У меморадуму је наглашено и спровођење активности које за циљ имају промоцију владавине права, људских права, толеранције, равноправности, добре управе, одговорности носилаца јавних функција, као и високошколског образовања усмјереног на постизање ових вриједности и начела.

Потписници су сагласни да остваривањем сарадње допринесу  остварењу дефинисаних циљева, унапређењу својих интереса и развоју шире друштвене заједнице.