ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „АЛФ-ОМ“ д.о.о. БАЊА ЛУКА

326

ОДЛУКУ У ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ПОНУЂАЧУ „АЛФ-ОМ“ д.о.о. БАЊА ЛУКА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ УРЕЂАЈА, НАКОН ПРОВЕДЕНОГ ПОСТУПКА МЕТОДОМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА, можете погледати ОВДЈЕ.