ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ИСКОП д.о.о. ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

376

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ КОЛЕКТОРА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРНОВО ПОНУЂАЧУ ИСКОП д.о.о. ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО НАКОН ПРОВЕДЕНОГ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА можете погледати ОВДЈЕ.