ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА КОНЗОРЦИЈУ ПОНУЂАЧА „PORSCHE INTER AUTO“ д.о.о. САРАЈЕВО И „PORSCHE LEASING“ д.о.о. САРАЈЕВО

445

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА КОНЗОРЦИЈУ ПОНУЂАЧА „PORSCHE INTER AUTO“ д.о.о. САРАЈЕВО И „PORSCHE LEASING“ д.о.о. САРАЈЕВО о купопродаји путничког моторног возила путем финансијског лизинга можете погледати ОВДЈЕ.