ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ЛКС“ д.о.о. САРАЈЕВО

385

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА СА НАДОГРАДЊОМ ПОНУЂАЧУ „ЛКС“ д.о.о. САРАЈЕВО, НАКОН ПРОВЕДЕНОГ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА, можете погледати ОВДЈЕ.