ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „TERRA BiH“ д.о.о. САРАЈЕВО

272

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ ПОЛОВНЕ КОМБИНОВАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ НА ГУСЈЕНИЦАМА ПОНУЂАЧУ „TERRA BiH“ д.о.о. САРАЈЕВО НАКОН ПРОВЕДЕНОГ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА можете погледати ОВДЈЕ.