ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „UNIOTEC“ д.о.о. ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО -ЛОТ 1-

297

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ КРУПАЧКЕ СТИЈЕНЕ ЛОТ 1 – РАДОВИ ИЗГРАДЊЕ ЛАГУНЕ ЗА САКУПЉАЊЕ ДЕПОНИЈСКОГ ФИЛТРАТА ПОНУЂАЧУ „UNIOTEC“ д.о.о. ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО, НАКОН ПРОВЕДЕНОГ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА, можете погледати ОВДЈЕ.