РЈЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЖАЛБЕ „АЛФ-ОМ“ д.о.о. БАЊА ЛУКА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ УРЕЂАЈА

351

РЈЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЖАЛБЕ „АЛФ-ОМ“ д.о.о. БАЊА ЛУКА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ УРЕЂАЈА можете погледати ОВДЈЕ.