OДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „МЕТАГО“ а.д. БАЊАЛУКА

643

OДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА за купопродају ватрогасног возила понуђачу „МЕТАГО“ а.д. БАЊАЛУКА након проведеног конкурентског поступка можете погледати ОВДЈЕ.