ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „В&З ЗАШТИТА“ д.о.о. БАЊАЛУКА

569

Уговор о додјели термовизијских камера понуђачу „В&З ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука након проведеног отвореног поступка можете погледати ОВДЈЕ.