ЗАКЉУЧАК ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „МЕDEX“ д.o.o. СОКОЛАЦ

298

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ОДБАЦУЈЕ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ КАО НЕУРЕДАН, ПОДНОСИОЦА „МЕDEX“ д.o.o. Соколац, ПОДРОМАНИЈА, ЗА ОБЈЕКАТ – ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА И СКЛАДИШТЕЊЕ АУТО ОТПАДА И ОТПАДА МЕТАЛНЕ РОБЕ, можете погледати ОВДЈЕ.