ЗАКЉУЧАК ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „РАЛЕ“ д.о.о. ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД

196

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ОДБАЦУЈЕ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКАТ-ПОСТРОЈЕЊЕ ПОГОН ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА, ПОДНОСИОЦА „РАЛЕ“ д.о.о. ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД, можете погледати ОВДЈЕ.