ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ДРВО – КОД“ д.о.о. ПАЛЕ, МОКРО

73

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА (БРЕНТА), ПОДНОСИОЦУ ЗАТЈЕВА „ДРВО – КОД“ д.о.о. ПАЛЕ можете погледати ОВДЈЕ.