ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРИКЕТА , МОКРО, ОПШТИНА ПАЛЕ

357

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ-ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БРИКЕТА, МОКРО, ОПШТИНА ПАЛЕ, можете погледати ОВДЈЕ.