ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, ПЈ ПАЛЕ

73

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ-БЕНЗИНСКА СТАНИЦА ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЊИНА, ПЈ ПАЛЕ можете погледати ОВДЈЕ.