РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ДРАГУЉЕ – ДРВО“ д.о.о. ПАЛЕ

217

РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ „ДРАГУЉЕ – ДРВО“ д.о.о. ПАЛЕ, ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА – БРЕНТЕ У МОКРОМ, ОПШТИНА ПАЛЕ, можете погледати ОВДЈЕ.