РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, ПЈ ПАЛЕ БР. 2

70

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ -БЕНЗИНСКА СТАНИЦА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА, ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, ПЈ ПАЛЕ БР. 2, можете погледати ОВДЈЕ.