РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ОБЕРОН“ д.о.о. ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД

78

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЕЛЕТА И ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИМАРНУ И ФИНАЛНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА, ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „ОБЕРОН“ д.о.о. ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД, можете погледати ОВДЈЕ.