РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „РУС КОМПАНИ“ с.п, ПОДРОМАНИЈА, СОКОЛАЦ

325

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА ПРЕРАДА ДРВЕТА И ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА „РУС КОМПАНИ“ с.п. ПОДРОМАНИЈА, СОКОЛАЦ ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА И ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА, можете погледати ОВДЈЕ.