РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА СЗТР „ОГИ“ СОКОЛАЦ

178

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА СЗТР „ОГИ“ САВО ДЕЛИПАРА, СОКОЛАЦ, ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ, можете погледати ОВДЈЕ.