РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „СТАНКОС“ д.о.о. СОКОЛАЦ

222

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОБАНАВЉА РЈЕШЕЊЕ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ИЗДАТОЈ ИНВЕСТИТОРУ „СТАНКОС“ д.о.о. СОКОЛАЦ, ПЈ „ПРОИЗВОДЊА РЕЗАНЕ ГРАЂЕ“ СОКОЛАЦ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА, можете погледати ОВДЈЕ.