РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ШАЛИЋ“ с.п. СОКОЛАЦ

134

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ „ШАЛИЋ“ с.п. ДАНИЛО ШАЛИЋ, ЗА ОБЈЕКАТ – ПОСТРОЈЕЊЕ ПРИМАРНА ПРЕРАДА ДРВЕТА И ПРОМЕТ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ У ОПШТИНИ СОКОЛАЦ, можете погледати ОВДЈЕ.