РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „D-JANJIĆ“ д.о.о. ПАЛЕ

383

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА-БРЕНТУ „D-JANJIĆ“ д.о.о. МОКРО, ОПШТИНА ПАЛЕ можете погледати ОВДЈЕ