РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ „МТ – ПРОМ“, д.о.о. ИСТОЧНА ИЛИЏА

161

РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ОБНОВЉЕНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ „МТ – ПРОМ“, д.о.о. ИСТОЧНА ИЛИЏА, ЗА СТАНИЦУ ЗА СНАБДЈЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ТНГ, можете погледати ОВДЈЕ.