РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЈП „ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ д.о.о. БАЊАЛУКА

189

РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ ЈП „ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ д.о.о. БАЊАЛУКА, ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р-466 ЛУКАВИЦА – ПАЛЕ, ДИОНИЦА ЈАСИК – ТРИАНГЛА, ОПШТИНА ПАЛЕ, можете погледати ОВДЈЕ.