ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, САОБРАЋАЈ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ-О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија подручја града Источно Сарајево за регистрациони период 2018/2019. годину

1573

На основу члана 4. Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских  линија града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 6/18), обавјештавају се превозници који обављају линијски превоз лица да се покреће поступак усклађивања редова вожње аутобуских линија града Источно Сарајево за 2018/2019. годину.

Обавјештење можете погледати ОВДЈЕ.