ПАЛЕ- Листа студената којима ће бити додијељена стипендија општине Пале

2181

Општина Пале расписала је конкурс за додјелу студентских стипендија за 2017/2018. годину, за шта је у општинском буџету предвиђено 85.000 КМ.

На основу пристиглих пријава комисија је формирала листу од 70 успјешних студената којима ће бити додијељене стипендије општине Пале. Листу погледајте у наставку:

УСПЈЕШНИ СТУДЕНТИ

1 Стефан Лопатић (9,32) Филозофски факултет (историја) 20
2 Ања Грујић (9,17) Академија ликовних умјетности Сарајево 20
3 Милош Косорић (8,81) Медицински факултет Сарајево 18
4 Мира Шаренац (9,07) Филозофски факултет (српски језик и књижевност) 16
5 Николина Беговић (8,97) Фармацеутски факултет Сарајево 16
6 Лазар Шкобо (8,96) Филозофски факултет (историја) 16
7 Ана Гутаљ (8,93) Биологија – микробиологија Сарајево 16
8 Николина Ковач (8,80) Фармацеутски факултет Сарајево 16
9 Анђела Кунтош (8,89) Филозофски факултет (психологија) 14
10 Младенка Марковић (8,88) Филозофски факултет (кинески и енглески језик)14
11 Јана Павловић (8,73) Филозофски факултет (руски и српски језик) 14
12 Марија Бајић (8,71) Медицински факултет 12

УСПЈЕШНИ СТУДЕНТИ – СРБИЈА

1 Рајко Павловић (9,28) Факултет техничких наука Нови Сад 16
2 Марко Југовић (9,00) Медицински факултет Београд 14

ОСТАЛИ СТУДЕНТИ

1 Сузана Бабић (8,25) Медицински факултет 23
2 Свјетлана Цицовић (7,97) Филозофски факултет (разредна настава) 23
3 Марко Јовичић (7,46) Филозофски факултет (психологија) 23
4 Јелена Станар (8,15) Економски факултет (економија и бизнис) 22
5 Огњен Веселиновић (8,36) Филозофски факултет (математика и физика) 21
6 Анамарија Гаон (8,21) Економски факултет (туризам и хотелијерство) 21
7 Сара Гавриловић (8,44) Пољопривредни факултет 20
8 Сара Лучић (8,36) Факултет за физичко васпитање и спорт 20
9 Тамара Хрњаковић (8,27) Филозофски факултет (њемачки језик) 20
10 Његош Веселиновић (7,91) Факултет за физичко васпитање и спорт 20
11 Ања Руљ (8,31) Медицински факултет 19
12 Милица Фуртула (8,22) Филозофски факултет (психологија) 19
13 Драгана Ремовић (8,06) Економски факултет (општи смјер) 19
14 Николина Фуштар (7,26) Економски факултет (општи смјер) 19
15 Мирослав Гаговић (7,79) Филозофски факултет (психологија) 19
16 Виолета Ивковић (7,67) Економски факултет (туризам и хотелијерство) 18
17 Горана Ивезић (8,11) Технолошки факултет Зворник 17
18 Николина Ђокић (8,10) Економски факултет (општи смјер) 16
19 Срђан Лопатић (7,86) Филозофски факултет (новинарство) 15
22 Гордана Лиздек (7,50) Филозофски факултет – политикологија и међународни односи 15
23 Ирина Ћирић (7,00) Економски факултет (општи смјер) 15
24 Анђела Цицовић (8,39) Филозофски факултет (њемачки) 14
25 Јована Арнаут (7,71) Економски факултет (општи смјер) 14
26 Милица Зеленовић (7,67) Економски факултет (туризам и хотелијерство) 14
27 Никола Кусмук (7,16) Грађевински факултет Сарајево 14
28 Невена Бојанић (7,00) Економски факултет (туризам и хотелијерство) 14
29 Огњен Матовић (7,88) Факултет за физичко васпитање и спорт 13
30 Дејан Босиљчић (7,50) Факултет за физичко васпитање и спорт 13
31 Бојана Милачић (7,43) Филозофски факултет (математика и рачунарство) 13
32 Душица Благојевић (8,37) Економски факултет (туризам и хотелијерство) 12 33 Александар Тодоровић (7,39) Факултет за физичко васпитање и спорт 12
34 Снежана Чворо (7,36) Филозофски факултет (кинески и енглески језик и
књижевност) 12
35 Марко Симовић (7,72) Економски факултет (општи смјер) 11
36 Вања Кошарац (7,12) Економски факултет (општи смјер) 11
37 Николина Гачанин (7,00) Економски факултет (општи смјер) 11
38 Катарина Вучковић (8,40) Филозофски факултет (психологија) 10
39 Данка Божовић (8,19) Правни факултет 10
40 Александар Богдановић (7,71) Факултет информационих технологија Мостар 10
41 Александар Антонић (7,11) Филозофски факултет – политикологија и међународни односи 10
42 Душан Шарац (7,68) Факултет политичких наука 9
43 Николина Старовић (7,46) Филозофски факултет (социологија) 9
44 Стефан Слијепчевић (7,25) Економски факултет (општи смјер) 8
45 Татјана Баричанин (7,88) Економски факултет (општи смјер) 7
46 Кристина Лопатић (7,25) Економски факултет (општи смјер) 7

47 Тамара Димић (7,17) Економски факултет (општи смјер) 7
48 Марко Савић (7,17) Машински факултет 7
49 Тијана Димић (7,15) Филозофски факултет (психологија) 7
50 Кристина Глуховић (7,07) Фармацеутски факултет Сарајево 7
51 Миљана Орашанин (7,69) Факултет политичких наука 5
52 Ања Ђукић (7,35) Економски факултет (општи смјер) 5
53 Маријана Капуран (7,00) Кинески и енглески језик и књижевност 5
54 Урош Павловић (7,00) Економски факултет (општи смјер) 4
55 Реља Пурковић (7,00) Економски факултет (општи смјер) 4

СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

1 Никола Кубуровић (7,82) Филозофски факултет (историја)

Студенти који нису испунили услове конкурса у погледу просјека оцјена:

1. Милица Тодоровић – Филозофски факултет (педагогија) 6,66
2. Ранко Петровић – Факултет физичког васпитања и спорта 6,71
3. Јована Голијанин – Економски факултет (општи смјер) 6,78

Студенти који нису испунили услов у погледу циклуса студија

1. Ана Јаковљевић (III циклус студија)

Неблаговремена пријава

1. Марија Вуковић

У року од осам дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе подносици пријава
имају право приговора начелнику на наведену ранг-листу. На основу размотрених евентуалних приговора формира се коначна ранг-листа.