ПАЛЕ- У сриједу извјештаји о раду јавних установа, предузећа и именовања директора

1546

19. сједница Скупштине општине Пале биће одржана у сриједу, 17. априла 2019. године са почетком у 10 часова у сали  Скупштине општине Пале.

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник 4. теметске сједнице Скупштине општине
 2. Записник 18. сједнице Скупштине општине
 3. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Народна библиотека Пале за 2018. годину
 4. Извјештај о раду и пословању Јавне установе „Културно-спортски центар“ Пале за 2018. годину
 5. Извјештај о раду Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале за 2018. годину
 6. Извјештај о раду Јавне установе Центар за социјални рад Пале за 2018. годину
 7. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији центар „Буба- мара“ Пале за 2018. годину
 8. Извјештај о раду и пословању Јавног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Пале за 2018. годину
 9. Извјештај о раду и пословању Јавног предузећа „Комунално“ а.д. Пале за 2018. годину
 10. Извјештај о раду и пословању А.Д. „Пале- стан“ Пале за 2018. годину
 11. Извјештај о раду и пословању Комуналног предузећа „Градске топлане“ а.д. Пале за 2018. годину
 12. Извјештај о раду начелника општине Пале за 2018. годину
 13. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Пале за 2018. годину
 14. Извјештај о наплати накнада за земљиште по уговорима на одложено плаћање
 15. Извјештај о реализацији Програма изградње и уређења простора на подручју општине Пале за 2018.годину
 16. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава осварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Пале у 2018.години
 17. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава по основу водопривредних накнада у 2018.години
 18. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д.директора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 19. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Центар за социјални рад Пале
 20. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. дужности Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 21. Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Пале
 22. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 23. Приједелог Рјешења о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Пале
 24. Приједлог Рјешења о именовању Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 25. Приједлог Рјешења о именовању Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Пале
 26. Приједлог Рјешења о именовању Одбора за здравље
 27. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за награде и признања
 28. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за невладине организације
 29. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за одређивање назива насеља, улица и тргова на подручју општине Пале
 30. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за спорт
 31. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за културу и образовање
 32. Приједлог Рјешења о именовању Одбора за регионалну и међународну сарадњу
 33. Приједлог Рјешења о именовању Одбора за друштвени надзор и представке
 34. Приједлог иницијативе за измјену Регулационог Плана „Јахорина“
 35. Одборничка питања

 

/општина Пале/