ХОТЕЛ „БИСТРИЦА“ ПРОДАТ ЗА 5.985.900 КМ

1034

Jуче је у хотелу Бистрица на Јахорини одржан поступак продаје хотела Бистрица како је и било утврђено Огласом о јавној продаји непокретности објављеном 9. новембра 2018 године.

У року остављеном у Огласу достављене су двије понуде од којих је само једна понуда испуњавала услове утврђене предметним потупком продаје.

Понуђач BATAGON INTERNATIONAL AG KOLINPLATZ 10 6300 ZUG је испунио све услове утврђене Одлуком о начину и условима јавне набавке продаје непокретности у својини А.Д. ОЦ Јахорина Пале – продаја хотела Бистрица са земљиштем испод хотела и земљиштем које је неопходно за редовну употребу истог, и понудио цијену од 5.985.900,00 КМ.

„Хотел Бистрица је прије годину дана, када смо преузели управљање ОЦ Јахорина, био у незавидној позицији са веома лошом перспективом. Инфраструктурни радови на планини и скијалишту довели су до великог интересовања инвеститора за улагање на Јахорини и у хотел Бистрица у овом случају, конкретно. Сада је дошао нови инвеститор који у плану има улагање и чији ће долазак резултирати интересовањем и привлачењем нових посјетилаца и нових инвеститора, али оно што је још важније упослиће нове запослене и локална предузећа, што представља велику шансу за Јахорину и Републику Српску уопште“, рекао је директор Олимпијског центра, Дејан Љевнаић.

 

 

/Катера/