ИЗДАТА 222 ПРЕКРШАЈНА НАЛОГА У ВРИЈЕДНОСТИ ОД 437.900 КМ

840

Републичка инспекција рада је у првом полугодишту извршила 2.543 контроле, од чега су у 823 случаја утврђене неправилности, речено је Срни у Инспекторату Републике Српске.
Послодавцима је изречено 635 управних мјера којима је наређено отклањање пропуста у раду, док су због почињених прекршаја издата 222 прекршајна налога у вриједности од 437.900 КМ, а надлежним судовима је поднесено 60 прекршајних пријава.

„Најчешће утврђене неправилности односиле су се на обрачун и рокове исплате плата и накнада плата, закључивање и примјену уговора о раду, распоред радног времена и вођење евиденције о дневној присутности радника на раду, спровођење послова заштите на раду“, наводе у Инспекторату.

Како се наглашава, посебна пажња у контролама свих надлежних инспектора усмјерена је на сузбијање непријављеног рада.

„За шест мјесеци је по основу уговора о раду контролисан је 6.181 радник затечен на раду, од којих 138 радника није имало закључен уговор о раду и нису били пријављени на обавезне видове осигурања“, истиче се у саопштењу.

Према подацима достављеним од јединица локалне самоуправе, 12 градских и општинских инспектора рада у првом полугодишту извршило је 900 контрола у којима су послодавцима издали 114 рјешења о отклањању неправилности и издали 55 прекршајних налога у вриједности од 109.750 КМ.

На раду су затекли и 49 радника који нису имали закључен уговор о раду са послодавцем.

У истом извјештајном периоду регистровано је пет повреда са смртним исходом и 41 тежа повреда на раду. Као најризичније дјелатности и даље се издвајају грађевинарство, електропривреда, те шумарство и дрвна индустрија у којима посматрано по годинама постоји континуитет настанка повреда на раду.

Из Инспектората истичу да ће дјеловање инспекције рада и у наредном периоду бити приоритетно усмјерено на безбједност и здравље на раду у ризичнијим делатностима, заштиту основних радничких права, борбу против сиве економије и рада на црно.
/Срна/