УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ: ОТКЛОЊЕНИ ДОСАДАШЊИ ПРОБЛЕМИ У ФУНКЦИОНИСАЊУ

1270

Проширени ректорски колегијум Универзитета у Источном Сарајеву закључио је данас да су у претходних шест мјесеци покренути бројни реформски процеси и да су донесене мјере у доброј мјери отклониле досадашње проблеме у функционисању Универзитета.

Колегијум, којем је присуствовало 16 декана и пет проректора, једногласно је закључио да је низом правовремених и адекватних мјера извршена стабилизација буџета Универзитета, те остварене бројне уштеде које су омогућиле редовну исплату чак и оних примања која већ годинама нису исплаћивана.

Декан Педагошког факултета у Бијељини Далибор Стевић, који је новинарима у Источном Сарајеву презентовао закључке, рекао је да је стабилизација буџета омогућила и деблокирање процеса пријема младих кадрова на Универзитету.

“Низом одлука органа Универзитета и органа организационих јединица, квалитет и редовност одржавања наставе подигнути су на виши ниво, а континуирано праћење редовности и квалитета наставног процеса, постали су приоритет, како Универзитета, тако и организационих јединица”, истакао је Стевић.

Према његовим ријечима, стабилизација финансијског пословања и квалитативни помаци у извођењу наставног процеса, омогућени су, између осталог, уређивањем радно-правног статуса наставника и сарадника Универзитета.

Стевић је рекао да је у протеклих шест мјесеци Универзитет формирао Центар за цјеложивотно учење који омогућава квалитативно нов приступ у сарадњи са привредним субјектима, републичким институцијама, али и интензивирање међународне сарадње, са акцентом на размјену студената и наставника.

“Због свега наведеног, ми присутни декани, проректори и представници студената Универзитета, позитивно оцјењујемо досадашњи рад вршиоца дужности ректора Универзитета Стеве Пашалића и дајемо пуну и недвосмислену подршку наставку започетих успјешних реформских процеса који у основи имају визију једног развијеног модерног успјешног и у међународним оквирима препознатљивог и поштованог Универзитета”, истиче се у закључцима Проширеног ректорског колегијума.

 
/Срна/