OДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.6.2021. ГОДИНЕ

381

OДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.6.2021. ГОДИНЕ можете погледати ОВДЈЕ.