СОКОЛАЦ- Оглас о стављању на јавни увид нацрта Зонинг плана Подручја посебне намјене „Бјелосављевићи-Кула“

212

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Соколац објавило је Оглас о стављању на јавни увид нацрта Зонинг плана Подручја посебне намјене „Бјелосављевићи-Кула“:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СОКОЛАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Број: 06/I-363-54
Соколац, 22.06.2023. године

На основу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 2/15, 106/15 , 3/16 i 84/19) и Закључка Начелника општине Соколац о утврђивању и стављању на јавни увид нацрта Зонинг плана подручја посебне намјене „Бјелосављевићи-Кула“, број 02-363-43 од 22. јуна 2023. године, Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Соколац, објављује:

ОГЛАС
о стављању на јавни увид нацрта Зонинг плана Подручја посебне намјене „Бјелосављевићи-Кула“

Обавјештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да се Нацрт Зонинг плана подручја посебне намјене „Бјелосављевићи-Кула“ излаже на jавни увид у периоду од 01.07.2023. до 01.08.2023. године у времену од 08.00 до 15.00 часова у просторијама Општине Соколац (први спрат) и у просторијама носиоца израде УНИС Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара Источно Сарајево,улица Српских ратника 35 Пале.

Власници некретнина у обухвату плана , као и остала заинтересована лица детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу добити у Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Соколац (канцеларија број 22) и у УНИС Институту за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара Источно Сарајево.

Јавно излагање Нацрта плана одржаће се дана 25.07.2023. године са почетком у 9.00 часова у сали за сједнице Општине Соколац.

Примједбе, приједлози и мишљења о нацрту плана уписују се у књигу примједби која се налази у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове општине Соколац (канцеларија број 22) или се у писаној форми достављају Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Соколац, најкасније до 31.07.2023. године.

Лица која дају примједбе, приједлоге и мишљења, треба да упишу своје пуно име и презиме, те тачну адресу, како би се могла доставити повратна информација, односно став носиоца израде плана о њиховим примједбама, приједлозима и мишљењима.

(п.о. Начелника) број 02-052-19
Борјанка Крсмановић, дипл.правник

/Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Соколац/