СОКОЛАЦ- Усвојен нацрт буџета за 2021. годину

480

На 30. редовној сједници Скупштине општине Соколац усвојени су Одлука о извршењу буџета општине за период од 1. јануара до 30. јуна 2020. године, Нацрт ребаланса буџета за 2020. годину, те Нацрт буџета општине Соколац за 2021. годину.

Укупна буџетска средства у првом полугодишту текуће фискалне године реализована су у износу од 6.170.965 КМ или 73 одсто у односу на планирана, док су укупни буџетски расходи и издаци износили 4.870.714 КМ или 58 одсто у односу на планиране. Остварени порески приходи чине 39 одсто односно 24 одсто остварених буџетских средстава, док су остварени индиректни порези од УИО мањи за 330.322 КМ или 22 одсто. Непорески приходи и грантови са извршењем од 941.291 КМ чине 15 одсто буџетских средстава и у односу на њихову реализацију за исти период 2019. године видљиво је веће извршење ових прихода за 6 одсто, стоји у извјештају Одјељења за привреду и финансије општине Соколац.

Начелник Сокоца Милован Бјелица каже да је на мање остварење прихода по основу ПДВ-а и непореских прихода утицала пандемија изазвана вирусом корона, која није заобишла ни нашу локалну заједницу.

-Већ у седмом мјесецу текуће 2020. године имали смо рефундацију Компензационог фонда Републике Српске за мање остварене приходе по основу ПДВ-а тако да ће се исти изнивелисати до краја године. Извршење буџета је било у границама планираног – оцијенио је Бјелица.

Опозиција је била уздржана приликом гласања за тачке дневног реда које се односе на буџет, а Ђорђе Радић, шеф Клуба одборника СНСД-а, казао је да су примједбе имали на претходним сједницама када се планирао и усвајао буџет за наведени период.

-Буџет се не пуни из пореских прихода, а по основу непореских прихода од градског грађевинског земљишта и накнада у двије ставке остварен је 4 односно 0 одсто. Указивали смо на то и прије, али нисмо имали слуха од скупштинске већине, а сада се то показује као реалан проблем – додао је Радић.

Начелник Бјелица вјерује да ће непорески приходи бити остварени до краја године и да се и остале локалне заједнице, као и сама држава суочавају са великим посљедицама пандемије.

Буџет општине Соколац за 2020. годину утврђен Нацртом ребалнса буџета износи 11.702.369 КМ и ово је први ребаланс којем је општина приступила.

-Почетком године имали смо кредитно задужење у износу од 2.500.000 КМ, тако да смо морали извршити ребаланс. Имали смо око 1.300.000 КМ улагања у капиталне инвестиције; купили смо имовину предузећа „Фаминекс“ у стечају, а један дио средстава смо уплатили за откуп предузећа „Врело Биоштица“ у стечају. Претходно смо купили земљиште за изградњу Градске куће. Резултати су видљиви на сваком кораку како у области инфраструктуре, тако и у реализацији бројних пројеката које, осим учешћа општине, спроводимо уз донације и подршку разних међународних организација, Градске управе, као и виших нивоа власти – образложио је начелник Бјелица.

Опозиција није подржала Нацрт ребаланса буџета, а као разлог понављају да се приходовна ставка нереално планира, што доводи до дефицита.

Нацрт буџета општине Соколац за наредну годину утврђен је у износу од 8.974.530 КМ. Средства чине: порески приходи у износу од 3.762.500 КМ, непорески приходи и грантови од 3.067.800 КМ, трансфери између различитих јединица власти 343.000 КМ, примици за нефинансијску имовину 847.217 КМ и примици од финансијске имовине и задуживања и остали примици 955.013 КМ.

Бјелица каже да се због пандемије не може унапријед предвидјети да ли ће бити извршен, али је, по угледу на ову годину, оптимистичан када је ријеч о стабилности у области привреде.

-Имамо неизмирених обавеза, али с друге стране и ненаплаћених потраживања. Када је ријеч о пројекту обнове и изградње Источног Сарајева ту су потраживања на куповину земљишта око 500.000 КМ. Да та средства морамо наплатити налаже нам и Служба за ревезију Републике Српске, тако да их са правом планирамо у буџету – појаснио је Бјелица.

Предсједник Клуба СНСД-а Ђорђе Радић сматра да одборници још увијек актуелног сазива Скупштине општине Соколац, иако је легално, немају легитимитет да донессу такав акт, те да ће му више пажње посветити на идућим сједницама.

Одборници су једногласно усвојили Приједлог програма зимског одржавања улица, насеља, локалних и некатегорисаних путних праваца на подручју општине Соколац за 2020/2021. годину, за чију реализацију су буџетом општине предвиђена средства у износу од 250.000 КМ.

Без расправе, једногласно су усвојени Извјештај о реализацији васпитно – образовног рада за радну 2019-2020. годину и Приједлог годишњег програма рада Установе за предшколско васпитање и образовање Соколац за радну 2020-2021. годину.

/општина Соколац/