ПРИЈЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД 2023-2029. ГОДИНЕ /СТРАТЕШКА ПЛАТФОРМА/

923

Према Уредби о стратешким документима, јавне консултације о Стратешкој платформи трају 15 дана минимално, а врше се објавом на интернет старници носиоца израде стратешких докумената, достављањем стратешке платформе надлежним институцијама на републичком и нивоу локлане самоуправе, организовањем јавних презентација, прикупљањем и разматрањем приједлога и сугестија.

Приједлог Стратегије развоја града Источно Сарајево за период 2023-2029. годину, стратешку платформу, можете погледати ОВДЈЕ.