ТРНОВО- Одборници СО једногласно усвојили све тачке дневног реда

1678

У петак, 28.12. одржана је сједница СО Трново на којој су све тачке дневног реда једногласно усвојене.

 

1.Записник са 15. редовне сједнице СО-е Трново;
2.Програм рада Скупштине општине Трново за 2019. годину;
3.Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Трново, по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2019. години;
4.Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Трново у 2019. години;
5.Приједлог Иницијативе за измјену дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина“- Драгутиновић Свјетлана;
6.Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина“ на иницијативу Маврић Есада, Магазиновић Ана Марије и Брезо Бориса;
7.Приједлог Одлуке о давању сагласности за кориштење путног земљишта „Hidrowind“ д.о.о. Трново;
8.Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цијенама паркинг карти за паркинг мјеста на Јахорини за зимску сезону 2018/2019 годину;
9.Приједлог буџета општине Трново за 2019. годину;
10.Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Трново за 2019. годину;
11.Програм кориштења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години;
12.План капиталних улагања општине Трново за 2019. годину;
13.Програм уређења грађевинског земљишта на подручју општине Трново за 2019. годину;
14.Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини;
15.Приједлог одлуке о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини општине Трново.

 

/trnovo-rs/