ТРНОВО- Сутра избор замјеника начелника општине

981

У петак, 28.јуна 2019.године са почетком у 10,00 часова биће одржана 20. редовна сједница Скупштине општине Трново.

Предложени дневни ред:

1.Записник са 19.редовне сједнице СО Трново,
2. Нацрт Ребаланса буџета општине Трново за 2019.годину,
3.Приједлог одлуке о усвајању Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Маврић Есада , Магазиновић Ана Марије и Брезо Бориса,
4.Приједлог Одлуке о приступању изради Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Обућина Ђорђа,
5.Приједлог Иницијативе за измјену дијела Регулационог плана „Насеље Трново II“ на подручју општине Трново- инвеститор БС „Петрић“ д.о.о.,

6.Приједлог Одлуке о утврђивању висине накнаде за закуп „Рибњака“ у Трнову,
7.Извјештај о приступу информацијама у општини Трново,
8.Информација о одржавању заједничких дијалова стамбених зграда на подручју општине Трново,
9.Информација у области културе, физичке културе и информисања,

10.Информација о упису ученика у први разред ЈУ ОШ „Свети Сава “ Трново за школску 2019/2020 годину,
11.Приједлог Одлуке о именовању Комисије за провођење тајног гласања за избор замјеника начелника општине Трново,
12.Избор замјеника начелника општине Трново,
13.Одборничка питања и одговори.