ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „D-JANJIĆ“ д.о.о. ПАЛЕ

139

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА ИНВЕСТИТОРА „D-JANJIĆ“ д.о.о. ПАЛЕ, МОКРО ББ, можете погледати ОВДЈЕ.