РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „BAS ENERGY“ д.о.о. ИСТОЧНА ИЛИЏА

145

РЈЕШЕЊЕ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ИНВЕСТИТОРУ „BAS ENERGY“ д.о.о. ИСТОЧНА ИЛИЏА ЗА ОБЈЕКАТ – ПОСТРОЈЕЊЕ ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ можете погледати ОВДЈЕ.